Οι μεγάλες καθυστερήσεις στο μεταρρυθμιστικό μέτωπο αναμένεται εξεταστούν κατά τη διάρκεια των επαφών της τρόικας με κυβερνητικά στελέχη

Aλλωστε, και στο κείμενο της 5ης αναθεώρησης του Μνημονίου γίνεται ειδική μνεία στην ανάγκη ουσιαστικής απελευθέρωσης επαγγελμάτων όπως των συμβολαιογράφων, των δικηγόρων, των μηχανικών και των ιδιοκτητών ταξί.

Η τρόικα θεωρεί αδικαιολόγητες τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στον τομέα αυτόν, ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλει στην απελευθέρωση πόρων και στην ανάκαμψη της οικονομίας, που διανύει την τέταρτη διαδοχική χρονιά ύφεσης. Eτσι, σαφείς συστάσεις αναμένονται για τα κλειστά επαγγέλματα, ιδίως στον κλάδο των μεταφορών αλλά και για την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων δημοσιονομικής παρακολούθησης και σκληρών χρονοδιαγραμμάτων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη εσόδων.

Πιο αναλυτικά, στο αναθεωρημένο Μνημόνιο τονίζεται πως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία για την απελευθέρωση της αγοράς των ταξί. Επίσης, γίνεται αναφορά στη μείωση των ελαχίστων αμοιβών των συμβολαιογράφων και στην αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών για δικηγόρους και μηχανικούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάλογες αναφορές και συστάσεις περιλαμβάνονταν και στο κείμενο της 4ης αναθεώρησης, το οποίο είχε δημοσιοποιηθεί την άνοιξη χωρίς όμως να υπάρξει καμία πρόοδος στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων.

Στην παρούσα φάση θεωρείται βέβαιο ότι η τρόικα θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στο νέο Μνημόνιο, το οποίο θα συνοδεύσει τη δανειακή σύμβαση, ρητές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ότι θα προχωρήσει στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Προς την ίδια κατεύθυνση οι δανειστές μας θα επιμείνουν και για το άνοιγμα των αγορών, με προτεραιότητα να δίνεται στην αγορά ενέργειας.

Πηγή: troktiko.eu