Για πρώτη φορά από το 2008 η Κίνα μειώνει κατά 50 μονάδες βάσης το αποθεματικό της καθώς η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη δυσχεραίνει τις προοπτικές τόσο των εξαγωγών όσο και της ανάπτυξης της Κίνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κϊνας η μείωση του αποθεματικού θα ενεργοποιηθεί από τις 5 Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιτόκιο των αποθεματικών για τους μεγαλύτερους δανειστές προ της ανακοίνωσης διαμορφωνόταν στο επίπεδο ρεκόρ της ταξεως ου 21,5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 2011 η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας προχώρησε σε έξι αυξήσεις του ύψους των αποθεματικών της σε μία προσπάθεια να περιορίσει τη ρευστότητα και να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Πηγή: skai.gr