Μεγάλες αλλαγές στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ξεκινούν από τη Δευτέρα, καθώς περίπου 10.000 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία το 2013 μπαίνουν σε διαδικασία προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ενώ άμεσα βγαίνουν στη σύνταξη άλλοι 3. με 4.000 δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κατοχυρώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Όλοι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου πρέπει να έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για τον ακριβή χρόνο ασφάλισής τους όχι μόνο στον φορέα που εργάζονται, αλλά και τυχόν συντάξιμη προϋπηρεσία από άλλους φορείς. Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρωθούν, προβλέπονται ποινές για όσους αποκρύψουν χρόνια και βέβαια συντάξιμη υπηρεσία που δεν θα δηλωθεί δεν θα προσμετρηθεί.

Εξάλλου, από την 1η Ιανουαρίου εντάσσονται σε καθεστώς εφεδρείας όσοι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου πλεονάζουν και χρειάζονται 2 χρόνια για να θεμελιώσουν πλήρη σύνταξη οι οποίοι τώρα απασχολούνται στους 36 φορείς υπό κατάργηση και συγχώνευση.

Στόχος είναι η περιστολή των κρατικών αρμοδιοτήτων κατά 50% αλλά και να μειωθούν σημαντικά οι καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων στο δημόσιο, καθυστερήσεις που κρατούν ψηλά τις δαπάνες αλλά και συντηρούν τη διαφθορά.

Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στην έκθεση του ΟΟΣΑ για τη δημόσια διοίκηση ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι για να κινηθεί ένα χαρτί εσωτερικά σε ένα υπουργείο μπορεί να χρειαστούν έως και 20 ημέρες.

Το εγχείρημα της αναδιάταξης του δημοσίου δεν θα είναι εύκολο καθώς στο ελληνικό κράτος λειτουργούν 17 υπουργεία, 71 Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, 150 Γενικές Διευθύνσεις και 3.753 Τμήματα, καθιστώντας τις διαδικασίες στο δημόσιο δαιδαλώδεις.

Αυτό που μένει να διαπιστωθεί είναι εάν η προσπάθεια αυτή θα αποδώσει καρπούς, καθώς το μέτρο της εφεδρείας συζητείται εδώ και μήνες δίχως να έχει γίνει τίποτα και ουδείς γνωρίζει ποιο ακριβώς θα είναι το δημοσιονομικό όφελος που θα προκύψει.

Πηγή: skai.gr