Οι καλύτερες τιμές καθώς και η εξοικονόμηση χρόνου θεωρούνται από τους Έλληνες καταναλωτές τα κυριότερα πλεονεκτήματα των διαδικτυακών αγορών,

όπως αποκαλύπτει η 10η έρευνα MasterCard Barometer που πραγματοποιήθηκε από τη MasterCard και την Focus Bari. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο

του 2011 με προσωπικές συνεντεύξεις 4.129 ατόμων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

Πλεονεκτήματα των αγορών μέσω Internet

Όπως κατέδειξε η έρευνα, οι Έλληνες καταναλωτές τοποθετούν στα κυριότερα πλεονεκτήματα που προσφέρονται μέσω των διαδικτυακών αγορών τις καλύτερες τιμές και προσφορές (66%) σε σύγκριση με τα καταστήματα αλλά και τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου (20%). Ακολουθεί η ανεξάντλητη ποικιλία σε προϊόντα (9%), η οποία αποτελεί για το καταναλωτικό κοινό, ακόμη ένα σημείο υπεροχής των ηλεκτρονικών αγορών έναντι αυτών σε καταστήματα.

Παρά το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, η έρευνα έδειξε ότι ενώ και τα δύο φύλα αντιλαμβάνονται εξίσου τα διάφορα πλεονεκτήματα των online αγορών, οι άντρες φαίνεται να τις εκτιμούν λίγο περισσότερο, πιστεύοντας σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες ότι το Internet προσφέρει καλύτερες τιμές (54%) και προσφορές (24%), καθώς και πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων (11%) έναντι των μεμονωμένων φυσικών καταστημάτων.

Εν συνεχεία και αναλύοντας τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, η έρευνα αποκάλυψε πως τα άτομα νεότερης ηλικίας αναγνωρίζουν πολύ περισσότερο την αξία των ηλεκτρονικών αγορών, γεγονός που μπορεί ίσως να εξηγηθεί από την ευρύτερη εξοικείωση που έχει το νεανικό κοινό με τη χρήση του διαδικτύου. Έτσι, οι νεότερες ηλικιακές ομάδες (18-34) θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι αγοράζοντας προϊόντα διαδικτυακά μπορούν να πετύχουν καλύτερες τιμές (60%) και προσφορές (27%) αλλά και να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο (27%). Οι μεγαλύτερης ηλικίας ερωτηθέντες (45-70), οι οποίοι ίσως δεν χρησιμοποιούν το ίδιο συχνά το διαδίκτυο για τις αγορές τους, δεν έχουν ιδιαιτέρως ξεκάθαρη άποψη (47%) αναφορικά με τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών αγορών. Ένα σημαντικό ποσοστό (35%) πιστεύει, ωστόσο, ότι στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να βρει προϊόντα σε πιο συμφέρουσες τιμές.

Στάση ως προς τις αγορές μέσω Internet

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό (40%) από πολύ έως αρκετά θετικά προκείμενοι προς τις αγορές μέσω Internet. Υπάρχει όμως παράλληλα και μια σημαντική μερίδα ερωτηθέντων (38%), οι οποίοι εμφανίζονται ουδέτεροι προς τις ηλεκτρονικές αγορές. Κυριότεροι λόγοι θα μπορούσαν να είναι η χαμηλή εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές αγορές είτε ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα των online αγορών. Σημαντικά μικρότερο εμφανίζεται το ποσοστό εκείνων που είναι αρνητικοί προς τις ηλεκτρονικές αγορές (24%).

Σημείο διαφοροποίησης ανάμεσα στα δύο φύλα αποτελεί το γεγονός πως οι άντρες εμφανίζονται πιο θετικοί (46%) ως προς τις αγορές μέσω Internet σε σύγκριση με τις γυναίκες, οι οποίες διατηρούν μια πιο ουδέτερη στάση προς το θέμα (41%). Όσον αφορά στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, οι μεγαλύτερης ηλικίας ερωτηθέντες (45-70) παρουσιάζονται καθολικά ουδέτεροι σε ποσοστό 90%, ενώ οι μικρότερες ηλικίες και ειδικά τα νεαρότερα άτομα ηλικίας (18-24) αντιμετωπίζουν πολύ θετικά τις ηλεκτρονικές αγορές (36%).

Τρόποι Πληρωμής

Η έρευνα αποκάλυψε πως οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν το πλαστικό χρήμα ως το κυριότερο μέσο πληρωμών για αγορές μέσω διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την έρευνα, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως χρησιμοποιούν πρωτίστως τις πιστωτικές κάρτες για τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές (38%), ενώ σαν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής με κάρτα προτιμούν τις προπληρωμένες (26%). Μια σημαντική ομάδα ερωτηθέντων, επίσης, συνηθίζει να πληρώνει με αντικαταβολή (38%).

Τα δύο φύλα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές αναφορικά με τις προτιμήσεις τους στον τρόπο πληρωμής, με εξαίρεση το γεγονός πως το αντρικό κοινό χρησιμοποιεί το Paypal αρκετά πιο συχνά (20%) απ’ ότι το γυναικείο (8%). Ηλικιακά, οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται περισσότερο στις ηλικίες 35+, με την ηλικιακή ομάδα (45-54) να πληρώνει με αυτό τον τρόπο σε ποσοστό 45,1%, Η αντικαταβολή και το Paypal χρησιμοποιούνται περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες 18-24 με ποσοστό 40,8%, και 53%.

Αγορές μέσω Internet τους τελευταίους 6 μήνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες (18%) έχει κάνει κάποια αγορά μέσω Internet τους τελευταίους 6 μήνες. Οι πιο συχνοί online shoppers, φαίνεται να είναι κυρίως άνδρες και κοινό νεότερων ηλικιών 18-34 ετών. Το 41% του πληθυσμού αν και είναι χρήστες Internet δεν έχει κάνει κάποια online αγορά το τελευταίο 6μηνο.

Όσον αφορά στα είδη προϊόντων που το εξεταζόμενο κοινό έχει αγοράσει μέσω Internet το τελευταίο εξάμηνο, αυτά είναι κυρίως αεροπορικά/ακτοπλοϊκά εισιτήρια (27%), ρούχα/αξεσουάρ (23%), gadgets (24%) καθώς και computer hardware (25%). Ακολουθούν τα ηλεκτρικά είδη (18%) αλλά και οι κρατήσεις ξενοδοχείων (14%). Τα είδη που οι online shoppers αγόρασαν διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το φύλο, σύμφωνα με τα ευρύτερα ενδιαφέροντα ανδρών και γυναικών. Έτσι, οι άντρες έχουν αγοράσει κυρίως προϊόντα που σχετίζονται με το computer αλλά και ηλεκτρικά είδη (38%), ενώ οι γυναίκες προτίμησαν σε μεγαλύτερο βαθμό προϊόντα ομορφιάς (15%). Εξετάζοντας τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, τα άτομα νεότερης ηλικίας (18-24) έχουν αγοράσει ρούχα/αξεσουάρ το τελευταίο εξάμηνο, ενώ οι πιο ώριμοι ερωτηθέντες (35-44) ηλεκτρικά είδη (20%).

Μειονεκτήματα των αγορών μέσω Internet

Όσον αφορά στα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών αγορών, το 46% των Ελλήνων πιστεύουν ότι όταν αγοράζεις προϊόντα μέσω Internet, δεν μπορείς να τα ελέγξεις τόσο καλά όσο όταν τα αγοράζεις από φυσικό κατάστημα. Ακολουθεί ο φόβος για υποκλοπή στοιχείων κάρτας (27%), ενώ μια σημαντική μερίδα των καταναλωτών θεωρεί ως μειονέκτημα το φόβο που νιώθει για πιθανή διαρροή προσωπικών του στοιχείων (12%)

Άνδρες και γυναίκες συμφωνούν ότι οι ηλεκτρονικές αγορές υστερούν σε σχέση με τις αγορές σε καταστήματα αναφορικά με την έλλειψη δυνατότητας ελέγχου του προϊόντος. Περαιτέρω, η υποκλοπή στοιχείων κάρτας θεωρείται για τους άντρες μεγαλύτερο μειονέκτημα (29%) απ’ ότι για τις γυναίκες, καθώς και η πιθανή καθυστέρηση στην παραλαβή των προϊόντων (6%). Για τις γυναίκες, το γεγονός ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς δεν τους προσφέρει την ίδια απόλαυση με την αγορά στο φυσικό κατάστημα (5%), αποτελεί το βασικό σημείο στο οποίο οι αγορές μέσω διαδικτύου υπολείπονται.

Ηλικιακά, τέλος, οι νεότερης ηλικίας συμμετέχοντες (18 – 34) φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην έλλειψη δυνατότητας ελέγχου το προϊόντος αλλά και στην πιθανότητα καθυστέρησης στην παραλαβή, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας συμμετέχοντες (25-44) θεωρούν το φόβο υποκλοπής στοιχείων ως το κυριότερο μειονέκτημα.

Πηγή: neo2.gr