Στον αέρα βρίσκεται πλέον το χαράτσι του έκτακτου τέλους για τα ακίνητα, καθώς απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου ενέργειας G. Oettinger, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Νίκου Χουντή, τονίζει κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να κόβεται το ρεύμα σε περίπτωση μη πληρωμής του χαρατσιού.

Το θέμα να θυμίσουμε ότι είχε αναδείξει πρώτο το Capital.gr με δημοσίευμά του ήδη από τις 23 Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας ότι η επιβολή του χαρατσιού και η απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης είναι νομικά διάτρητη στη βάση των οδηγιών της ΕΕ για την καθολική υπηρεσία.

Πιο αναλυτικά στην απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή του Συνασπισμού κ. Χουντή, ο Γερμανός Επίτροπος κ. Oettinger, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν «τη συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8 ) και την καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3).» Συνεχίζοντας την απάντηση του ο Επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, γίνεται απολύτως σαφής: «Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.» και καταλήγει την απάντησή του σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τους ευάλωτους καταναλωτές: «Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές.»

Η ερώτηση

Ο Ν. Χουντής στην ερώτησή του ισχυριζόταν ότι με βάση την κοινοτική νομοθεσία «δεν έχει δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) να διακόψουν την παροχή σε εκείνους τους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το διεκδικούμενο φόρο» αλλά πληρώνουν κανονικά την κατανάλωση του ρεύματος που χρησιμοποίησαν. Τόνιζε ταυτόχρονα ότι πολύ περισσότερο δεν μπορεί να διακοπεί η παροχή σε ευάλωτους καταναλωτές, όπως ορίζει και η σχετική οδηγία 2009/72.

Σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζει ότι το κράτος που παρανομεί και δεν σέβεται το δικαίωμα των πολιτών να έχουν ηλεκτρική ενέργεια, δεν έχει δικαίωμα να συλλαμβάνει πολίτες που υπερασπίζονται τη νομιμότητα. Ο κ. Χουντής ζητεί να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ, που επισημαίνει ότι η ΔΕΗ δεν έχει δικαίωμα να κόψει το ρεύμα σε κανέναν πολίτη που δεν πληρώνει το φόρο αλλά πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα, με βάση την απάντηση του γερμανού επιτρόπου.

Πηγή: capital.gr