Στην κορυφή των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Δήμου Νάουσας βρίσκονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε μια μια προσπάθεια του δημάρχου κ. Α. Καραμπατζού αλλά και των στελεχών του δήμου,

να καταστεί η Νάουσα ως έναν βαθμό ενεργειακά αυτάρκης τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα να αντλήσει ανταποδοτικά οικονομικά οφέλη για να υποστηρίξει έργα και δράσεις προς όφελος των δημοτών.

Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές δράσεις, οι οποίες αφορούν την προώθηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια, βιομάζα και υδροηλεκτρικά έργα στο Δήμο Νάουσας.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η μελέτη του Α.Π.Θ. για τη μέτρηση του αιολικού δυναμικού στο όρος Βέρμιο, που εκπονήθηκε από τον Καθηγητή κ. Καρακώστα και η οποία θα παρουσιαστεί στις 28 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σκοπός της μελέτης είναι να εδραιώσει με επιστημονικά επιχειρήματα τις δυνατότητες για τη δημιουργία αιολικών πάρκων στο Βέρμιο και σε περιβαλλοντικά κατάλληλες περιοχές του δημοτικού δάσους, ώστε να υλοποιηθούν αντίστοιχες βιώσιμες επενδύσεις.

Στο τελικό στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται η επένδυση της εταιρείας «Ελληνική Τεχνοδομική-ΕΛΑΚΤΩΡ», η οποία σχεδιάζει τη δημιουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή «Μαύρη Πέτρα» του Βερμίου, σε έκταση που ανήκει στους τρεις Δήμους Νάουσας, Πτολεμαΐδας και Έδεσσας. Η επένδυση προβλέπει την εγκατάσταση 20 αιολικών πυλώνων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 40 MW, και ένα μεγάλο μέρος του αιολικού πάρκου πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή που ανήκει στο Δήμο Νάουσας. Επίσης, σε προχωρημένη φάση υλοποίησης βρίσκεται και η ιδιωτική επένδυση φωτοβαλταϊκών συστημάτων σε έκταση 1.030 στρεμ. στα Ανθέμια, η οποία προβλέπει την παραγωγή ενέργειας ισχύος 22MW, με σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο.

Ακόμη, από την εταιρεία ERGOGROUP, προωθείται η διερεύνηση-προμελέτη αξιοποίησης της βιομάζας του δημοτικού δάσους, του υδατικού δυναμικού για την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, αλλά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτήρια.

Πηγή: energypress.gr