Συνεχίζεται η ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Δυτική Ελλάδα, μέσω της ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, μετά την έγκριση έργων για την ενίσχυση των υποδομών

στα πανεπιστήμια Πατρών και Δυτικής Ελλάδος, καθώς και στα ΤΕΙ Πατρών και Μεσολογγίου, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ το έργο ενίσχυσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

με προϋπολογισμό 3.923.000 ευρώ και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους έξι μήνες. Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες λειτουργίας και δομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς και συστημάτων δικτύωσης και επικοινωνίας σχολών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ο εξοπλισμός που εντάσσεται στο έργο αναμένεται να υποστηρίξει ένα σύνολο αναπτυξιακών και ερευνητικών δράσεων των εργαστηρίων και παράλληλα θα επεκτείνει τις ερευνητικές τους δυνατότητες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής της σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, όπως επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, καθώς και στην μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης.

Πηγή: skai.gr