Αύξηση 65% εμφάνισαν οι εξαγωγές το Σεπτέμβριο όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2011

ανήλθε στο ποσό των 1.921,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.165,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 65,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.364,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.044,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 30,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2010 – Σεπτεμβρίου 2011 παρουσίασε αύξηση 18,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2009 – Σεπτεμβρίου 2010.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.799,3 εκατ. ευρώ έναντι 3.116,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 10,2%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2010 – Σεπτεμβρίου 2011 παρουσίασε μείωση 11,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2009 – Σεπτεμβρίου 2010.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 3.211,5 εκατ. ευρώ έναντι 4.171,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010.

Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών των πετρελαιοειδών, υπολογίζονται σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία. Οι “ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις”, που αφορούν στα πετρελαιοειδή, μετά από τον έλεγχό τους, για τον Σεπτέμβριο 2010 έχουν ενσωματωθεί στην κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου.

Για αυτή την κατηγορία προϊόντων οι αντίστοιχες διασαφήσεις για το Σεπτέμβριο 2011 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενσωματωθεί στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα τη μη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των μηνών Σεπτεμβρίου 2011 και Σεπτεμβρίου 2010.

Πηγή: capital.gr