Με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός δυναμικού και διαρκώς ενημερούμενου Συστήματος Πληροφοριών Δυναμικού Υδρογονανθράκων, το ΥΠΕΚΑ ανήρτησε σήμερα στην ιστοσελίδα του αναλυτική περιγραφή δεδομένων για τα έργα εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Πάτρα, το Κατάκωλο και τα Ιωάννινα.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης, στο οποίο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να γίνουν βελτιώσεις, περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις έρευνες, τα βασικά γεωλογικά χαρακτηριστικά των τριων περιοχών καθώς επίσης και χάρτες με την ακριβή θέση όλων των γεωτρήσεων που έχουν γίνει σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της χώρας, καθώς και των βασικών μεγεθών, επιλεγμένων σεισμικών γραμμών, οι οποίες περιγράφουν τα γενικά χαρακτηριστικά των σεισμικών ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί κατά το παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι στους συγκεκριμένους χάρτες που για πρώτη φορά δημοσιεύονται, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος με το πάτημα ενός κουμπιού να έχει στη διάθεσή του προς αξιολόγηση τα βασικά metadata σεισμικών γραμμών και γεωτρήσεων των περιοχών αναφοράς.

Το περιεχόμενο όλης της ανάρτησης, που είναι διαθέσιμο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου τόσο οι Έλληνες επιστήμονες του χώρου και οι αντίστοιχοι θεσμικοί φορείς τους, όσο και οι ενδιαφερόμενες διεθνείς εταιρείες διεξαγωγής σεισμικών ερευνών, να μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει.

Στο παραπάνω πλαίσιο και με στόχο την υλοποίηση της βασικής κατεύθυνσης που ομόφωνα υιοθετήθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 26 Οκτωβρίου 2011 του ανοικτού Forum Υδρογονανθράκων και η οποία αναφέρεται στη συγκρότηση Εθνικού Αρχείου – Βιβλιοθήκης επιστημονικών και ερευνητικών δεδομένων υδρογονανθράκων, έχει ζητηθεί από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας, να συμβάλλει με την αποστολή των δικών τους δεδομένων, ερευνητικών αποτελεσμάτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων, διατριβών κ.α.

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι προφανές ότι το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας θα υφίσταται διαρκείς καθημερινές επικαιροποιήσεις, προσθήκες και διορθώσεις, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποτελέσει την εθνική βάση αναφοράς για το σύνολο των δραστηριοτήτων στο χώρο. Το Υπουργείο είναι ανοικτό σε κάθε είδους βελτιωτικές προτάσεις, κυρίως όμως ζητείται η ενεργός στήριξη της εθνικής αυτής προσπάθειας με την αποστολή στο Υπουργείο όλων των δεδομένων που έχουν συλλεγεί από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Αναφορικά με το θέμα, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Προχωρούμε με πολύ γρήγορα βήματα στην προώθηση όλων των μέτρων για την αξιοποίηση του δυναμικού των Ελληνικών Υδρογονανθράκων. Η διεθνής κοινότητα έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον και δρομολογούμε διαδικασίες συνεργασίας με πολλές χώρες. Το ίδιο και η ελληνική ακαδημαϊκή κι ερευνητική κοινότητα. Καλούμε όλους τους Έλληνες εντός κι εκτός Ελλάδας να συμβάλλουν στην παροχή στοιχείων, παρατηρήσεων κι ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είμαι βέβαιος ότι σύντομα οι Έλληνες Πολίτες θα έχουν απτά αποτελέσματα από την Εθνική προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη».

Το σχετικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στο link: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=765&language=el-GR

Πηγή: energypress.gr