Συνολικά, 22 συμβασιούχοι των προγραμμάτων stage στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού δικαιώθηκαν σε ότι αφορά την σύμβασής τους ως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και μάλιστα μέχρι την έκδοση τελεσίδικης Απόφασης επί της κύριας αγωγής τους.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση

Με σημαντική ως προς το σκεπτικό της Απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων) δικαιώνει 22 συμβασιούχους εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων stage με πληρεξούσιο δικηγόρο τον Δημήτρη Περπατάρη, προβαίνοντας σε ορθό νομικό χαρακτηρισμό της σύμβασής τους ως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και μάλιστα μέχρι την έκδοση τελεσίδικης Απόφασης επί της κύριας αγωγής τους. (Αρ. Απόφασης 10576/11 ΜονΠρωτ Αθηνών)

Πηγή: now24.gr