Είναι πλέον γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας αποδεικνύεται καθημερινά ως ένα ακόμα ασθενές κομμάτι της ήδη υπάρχουσας προβληματικής κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας μας. Και αποδεικνύεται προβληματικό κυρίως στο επίπεδο της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μη όντας όμως πολλοί από εμάς κομμάτι του δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος και τις περισσότερες φορές το αγνοούμε.  
Ξεκινώντας από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διαπιστώνει κανείς ότι, εκτός από την ελλιπή χορήγηση βιβλίων, τη μη έγκαιρη παρουσία των εκπαιδευτικών στις θέσεις τους και το κλείσιμο σχολίων σε διάφορες περιοχές της χώρας, χωρίς σωστό προγραμματισμό, είχε να αντιμετωπίσει (έως πρότινος) και τις «περιστασιακές καταλήψεις» σε λύκεια ολόκληρης σχεδόν της χώρας. Ακόμα και στο Νομό μας, όπως έγινε γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης δεν φαίνεται να δίνει απτές λύσεις ή απαντήσεις.
 Δεν ξέρω αν την κατάσταση στη Δευτεροβάθμια μπορώ να την χαρακτηρίσω χειρότερη από αυτή της Τριτοβάθμιας, καθώς σε αρκετές Σχολές σε ολόκληρη την Ελλάδα συνεχίζονται οι καταλήψεις. Συνέπεια όλων αυτών, από τη μια, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές να μην μπορούν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους και από την άλλοι να φαίνεται ότι και το χειμερινό εξάμηνο θα βρεθεί ελλειμματικό με απόρροια τη μη διεξαγωγή εξετάσεων και την εαρινή περίοδο.
Σήμερα, κατόπιν ωρίμου σκέψεως και έντονης πίεσης που δέχτηκε το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο προς όλα τα πανεπιστήμια και τις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες με σκοπό να «αποκαταστήσει» την αδικία που υπέστησαν οι επί πτυχίω φοιτητές στις καταληφθείσες σχολές. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει, «Κατ΄ εξαίρεση, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και αποκλειστικά οι επί πτυχίω φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν οφείλουν περισσότερα από πέντε μαθήματα, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις  κατά τη διάρκεια  του χειμερινού εξαμήνου στην περίπτωση που δεν ήταν δυνατό να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου λόγω καταλήψεων. Οι επί πτυχίω φοιτητές,  που οφείλουν περισσότερα από πέντε μαθήματα, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις μετά από σχετική αίτησή τους και απόφαση του οικείου Τμήματος.» Με απλά λόγια, διευκρινίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι επί πτυχίω φοιτητές για να μπορέσουν να συμμετάσχουν κανονικά στις εξετάσεις.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να διορθώσει καταστάσεις, που το ίδιο δημιούργησε. Τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έμεινε για ακόμα μια φορά αμέτοχο και άβουλο, όπως άλλες παλαιότερες χρονιές, όπου οι καταλήψεις διήρκησαν ακόμα και ένα ολόκληρο χρόνο, δηλαδή δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα, δημιουργώντας τεράστια «κενά» σε πολλά από Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας…
* Η Λένα Μαρκογιαννάκη είναι απόφοιτη του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ, κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις και τη Διπλωματία, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Δημοσιογραφία και τη Διοίκηση του LCM.