Υπέρ της αναστολής της δραστηριότητας των οίκων αξιολόγησης όταν κρίνεται απαραίτητο τάχθηκε η Επιτροπή, δεχόμενη σοβαρές επικρίσεις από την αγορά για το θέμα αυτό.

Σε πρόταση που πρόκειται να κατατεθεί στις 14 Νοεμβρίου, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να αναγκάσουν τους διαχειριστές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη

να αλλάζουν τακτικά τους οίκους αξιολόγησης που χρησιμοποιούν, σε μια προσπάθεια να ανοίξουν τον ανταγωνισμό και αποφύγουν συγκρούσεις συμφερόντων.

Στη κορυφή της αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών πρακτικών στη βιομηχανία, οι μεταρρυθμίσεις προτείνουν να δώσουν ευρείες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕSMA), προκειμένου να εγκρίνει τις μεθόδους αξιολόγησης και να απαγορεύει τις αξιολογήσεις «σε εξαιρετικές περιπτώσεις».

Σύμφωνα με τις προτάσεις, η ESMA θα μπορεί να αναστέλλει τις αξιολογήσεις σε χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα διάσωσης ώστε να μην εκδίδονται αρνητικές αξιολογήσεις σε «ακατάλληλες στιγμές».

Η ανακοίνωση της αναστολής θα ήταν μια «μεγάλη κόκκινη σημαία»

«Η ESMA θα πρέπει να έχει την εξουσία να περιορίζει προσωρινά την έκδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας σε εξαιρετικές, σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις», αναφέρουν οι προτάσεις.

Οίκοι αξιολόγησης και χρηματιστές επιτέθηκαν στην πρόταση. «Τα προτεινόμενα μέτρα φαίνεται να θεωρούν ότι υπάρχει μία άποψη του κινδύνου και αυτή η άποψη θα πρέπει να ελέγχεται από την ESMA», τόνισε στη EurActiv ο εκπρόσωπος της Moody’s Daniel Piels.

Υπογράμμισε ότι ο περιορισμός των απόψεων των οίκων αξιολόγησης «δε θα βελτιώσει την ποιότητα της συζήτησης για τους πιστωτικούς κινδύνους» και τόνισε ότι τα μέτρα πιθανώς αυξήσουν το συστημικό κίνδυνο στις αγορές της ΕΕ μειώνοντας την αξιοπιστία των επενδυτών, διαταράσσοντας την πρόσβαση σε κεφάλαια και συνεισφέροντας στην αστάθειας της αγοράς.

«Λιγότερη πληροφόρηση θα οδηγήσει δυνητικά σε περισσότερο χάος», είπε ο διευθυντής της επενδυτικής τράπεζας Jefferies, Domenico Crapanzano.

Πηγή ενός άλλου οίκου αξιολόγησης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση θα ανάγκαζε τις αγορές να βασιστούν σε φήμες αντί σε αξιολογήσεις, προσθέτοντας ότι «θα έχει αρνητικό αντίκτυπο, η απλή ανακοίνωση ότι αναστέλλεται μια αξιολόγηση, θα σηκώσει την κόκκινη σημαία για τη χώρα που αξιολογείται».

Η Επιτροπή εμμένει στις θέσεις της

Η Επιτροπή ωστόσο είναι πλήρως πεπεισμένη για τις θέσεις της. Πηγή της ΕΕ είπε στην EurActiv ότι τα σχέδια θα κατατεθούν στις 14 Νοεμβρίου, και πρόσθεσε ότι –παρά τις πιθανές αλλαγές που το προσχέδιο θα υποστεί -η αναστολή των οίκων αξιολόγησης είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην τελική πρόταση.

Είπε: «Θα πρέπει να τονίσουμε τον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτού του μέτρου», προσθέτοντας ότι η πρόταση «δεν είναι η αυτόματη απαγόρευση όλων των αξιολογήσεων χωρών υπό διάσωση».

Αντίθετα η Επιτροπή θέλει να δώσει στην ESMA «ένα εργαλείο μεταξύ άλλων παρέμβασης σε συνθήκες που το απαιτούν, και τέτοιες συνθήκες είναι σαφείς και αυστηρές», πρόσθεσε η πηγή.

Πηγή: euractiv.gr