Η αύξηση των εξαγωγών κατά 18% και των εσόδων από τον τουρισμό κατά 10% περιόρισε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στα 1,2 δις ευρώ το οκτάμηνο του έτους .

Αναλυτικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από την Τράπεζα της Ελλάδος παρακάτω:

Τον Αύγουστο του 2011 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 145 εκατ. ευρώ, κατά 54 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Αυγούστου 2010.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 140 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών στο ισοζύγιο καυσίμων (κατά 32,5%) και το ισοζύγιο πλοίων (κατά 41,5%). Αντίθετα, σημαντική βελτίωση καταγράφηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς καύσιμα και πλοία.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 273 εκατ. ευρώ ή 30,3%, αλλά αυξήθηκαν και οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές κατά 84 εκατ. ευρώ ή 4,2%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 246 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και εξ αιτίας της εμφάνισης πλεονάσματος στο ισοζύγιο των “λοιπών” υπηρεσιών (έναντι ελλείμματος τον Αύγουστο του 2010).

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 6,5% τον Αύγουστο (κατά τι περισσότερο από τις αφίξεις, που αυξήθηκαν κατά 6,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα). Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) περιορίστηκαν κατά 4,3%, αλλά μειώθηκαν και οι αντίστοιχες πληρωμές κατά 12%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 4,0%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 56 εκατ. ευρώ, κυρίως επειδή αυξήθηκαν οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα στο ίδιο περίπου επίπεδο με τον Αύγουστο του 2010. (Υπενθυμίζεται ότι οι ακαθάριστες τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) καθώς και τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς την ΕΕ περιλαμβάνουν τις αποδόσεις-πληρωμές της Ελλάδος στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.)

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2011 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 1,25 δισεκ. ευρώ ή 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 και διαμορφώθηκε σε 13,9 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων κατά 2,5 δισεκ. ευρώ και την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 534 εκατ. ευρώ, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μεγάλη αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων. Το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή.

Ειδικότερα, το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 1,05 δισεκ. ευρώ, λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός πλοίων και καυσίμων κατά 2,4 δισεκ. ευρώ και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 107 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 1,4 δισεκ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 17,4%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,1%.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 534 εκατ. ευρώ αντανακλά την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για “λοιπές” υπηρεσίες, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν αισθητά (κατά 10,0%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2010, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 6,8%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της “έρευνας συνόρων” της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2011 οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,9%. Την ίδια περίοδο, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν κατά 10,9% και οι αντίστοιχες πληρωμές κατά 9,6%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να περιοριστούν κατά 609 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 330 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, κυρίως επειδή οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,1%.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 883 εκατ. ευρώ, στο ίδιο περίπου επίπεδο με εκείνο της αντίστοιχης περιόδου του 2010 (886 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο ότι οι καθαρές μεταβιβαστικές εισπράξεις του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ και υπερκάλυψαν οριακά την αύξηση των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών των λοιπών τομέων κατά 93 εκατ. ευρώ (που αφορούν κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα).

Όσον αφορά τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών κονδυλίων του 2011 τα οποία αφορούν άμεσες ενισχύσεις και επιδοτήσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είχε ήδη εισρεύσει εντός του πρώτου διμήνου του έτους.

Πηγή: skai.gr