Ένα και πλέον χρόνο από τότε που έκανε την εμφάνισή της η μόδα με τα αγροτικά φωτοβολταικά, και από τα 5.500 στα οποία η ΔΕΗ έχει δώσει προσφορές σύνδεσης, σε επίσημη λειτουργία βρίσκονται

πανελλαδικά λιγότερα από… 50. Δυστοκία στη λήψη δανείων από τις τράπεζες που ωστόσο συνέβαλλαν στον αγροτικό φωτοβολταικό «πυρετό», εμπόδια στις πολεοδομίες και το γενικότερο άσχημο οικονομικό κλίμα,

έχουν μπλοκάρει την πλειονότητα των νεόκοπων υποψηφίων επενδυτών, με αποτέλεσμα παρ’ ότι η ΔΕΗ έχει ικανοποιήσει το 90% σχεδόν των αιτημάτων (από το σύνολο των 6.000), συνδεδεμένα στο σύστημα και εν λειτουργία, να βρίσκονται μόνο μερικές δεκάδες, κάτω των 50 όπως διαβεβαιώνουν στελέχη της επιχείρησης.

Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι λόγω ακριβώς αυτής της δυστοκίας, ένας σημαντικός αριθμός αγροτικών φωτοβολταικών που βρίσκονται στη φάση υπογραφής συμβάσεων πώλησης με τα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ, να μην προλάβουν εντός της 3μηνης προθεσμίας που τους είχε δοθεί το καλοκαίρι, να καταβάλλουν τα ποσά που απαιτούνται για τα έργα σύνδεσης. Τι σημαίνει αυτό ;

Αν οι αγρότες δεν καταφέρουν να πληρώσουν, οι συμβάσεις σύνδεσης που έχουν συνάψει με τη ΔΕΗ, παύουν να ισχύουν, τα έργα μπαίνουν στο αρχείο, και οι εγγυητικές επιστολές τους επιστρέφονται, κάτι που αν συμβεί θα επιβεβαιώσει όσους μιλούσαν εξ αρχής για τη «φούσκα» των αγροτικών φωτοβολταικών.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 22 Ιουλίου η ΔΕΗ, μπροστά στην υπαρκτή αδυναμία των αγροτών να καταβάλλουν τα απαιτούμενα ποσά, είχε ανακοινώσει ότι δίνει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να υπογράψουν συμβάσεις σύνδεσης μαζί της, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή των σχετικών δαπανών, αλλά με τη δέσμευση ότι θα το κάνουν εντός 3 μηνών. Για τους πρώτους λοιπόν που έκαναν χρήση εκείνης της ευνοϊκής ρύθμισης, η προθεσμία λήγει σε πέντε ημέρες, το… Σάββατο 22 Οκτωβρίου, αλλά σύμφωνα με πηγές της ΔΕΗ, ένας μικρός μόνο αριθμός έχει σπεύσει μέχρι σήμερα στα γραφεία της για να καταθέσει τα σχετικά ποσά.

Δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς τους υποψήφιους επενδυτές αντιμετωπίζουν αντικειμενικές οικονομικές δυσκολίες, ακόμη και σε περίπτωση που ανακοινωθεί δεύτερη παράταση από τη ΔΕΗ- κάτι που δεν είναι καθόλου σίγουρο πως θα συμβεί- και πάλι η ανταπόκριση δεν αναμένεται μεγάλη.

«Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες»- έλεγε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της 22ης Ιουλίου-«που αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά τους να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία (καθυστέρηση έκδοσης της Έγκρισης Εργασιών για την οποία είχε εγκαίρως υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Πολεοδομία, καθυστέρηση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο. εφόσον απαιτείται, καθυστέρηση έκδοσης επιστολής κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας κλπ.), θα μπορούν να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης χωρίς τη ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης, με υποχρεωτική όμως κατάθεση της εγγυητικής επιστολής. Στις περιπτώσεις αυτές οι συμβάσεις σύνδεσης θα προβλέπουν προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους για την υποβολή των ελλειπόντων εγγράφων και στοιχείων και την καταβολή των δαπανών σύνδεσης. Μετά την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των ανωτέρω, οι συμβάσεις θα ενεργοποιούνται και τότε η ΔΕΗ θα προχωρά στη μελέτη και κατασκευή των έργων σύνδεσης».

Πηγή: energypress.gr