Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ιταλίας σε τοπικό και ξένο νόμισμα σε ΄A+΄ από ΄AA-΄ και της βραχυπρόθεσμης σε ΄F1΄ από ΄F1+΄ προχώρησε η Fitch Ratings.

Το outlook των αξιολογήσεων είναι αρνητικό. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος η επιδείνωση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη

συνιστά ένα σημαντικό χρηματοπιστωτικό και οικονομικό σοκ το οποίο έχει προκαλέσει την εξασθένιση το προφίλ κινδύνου των κρατικών ομολόγων. Το υψηλό δημόσιο χρέος και η χαμηλή δυναμική της ανάπτυξης καθιστούν την Ιταλία εξαιρετικά ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ.

 

 

 

 

 

Πηγή: capital.gr