Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Χατζηγεωργίου Γεώργιου του πανεπιστημίου Μακεδονία στην Θεσσαλονίκη, κατασκευάστηκε από τον ίδιο η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία καταγράφει και εμφανίζει τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα.

Η δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας διαχειριζόμενη από ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, διαθέσιμη στο ευρύ κοινό η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική επικράτεια. Στόχος είναι να μπορούν οι επισκέπτες του διαδικτυακού χώρου να ενημερώνονται για τα ατυχήματα που έχουν συμβεί σε μία περιοχή που πρόκειται να ταξιδέψουν ή να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από ειδικούς.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προσοχής τους όταν οδηγούν στην περιοχή αυτή. Άρα ο απώτερος σκοπός του συστήματος είναι να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα ειδικά τα σοβαρά και τα θανατηφόρα.

Να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα είναι σε έκδοση beta και σύντομα αναμένεται να εκδοθεί νέα η οποία θα είναι βελτιωμένη με περισσότερες λειτουργίες.

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να δείτε επάνω στον χάρτη την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.

www.troxaia.gr

 

Χατζηγεωργίου Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε
MSc Εφαρμοσμένη Πληροφορική Συστήματα Υπολογιστών