Την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης της ραδιενεργούς ουσίας πολώνιο-210 από τον καπνό των τσιγάρων, ζητά με γραπτή ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης.

Ο ευρωβουλευτής, επικαλείται έρευνα του UCLA (Karagueuzian et al., 2011) σύμφωνα με την οποία οι καπνοβιομηχανίες στις ΗΠΑ γνώριζαν για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες

ότι ο καπνός των τσιγάρων περιέχει ραδιοενεργά ισότοπα που μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν καρκίνο, αποκρύπτοντας σκόπιμα ωστόσο τα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εξετάζοντας δεκάδες έγγραφα της καπνοβιομηχανίας τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας το 1998 στα πλαίσια ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού, απέδειξαν ότι οι εταιρείες γνώριζαν την ύπαρξη στον καπνό της ραδιενεργής ουσίας από το 1959. Η ουσία αυτή ταυτοποιήθηκε το 1964 ως το ισότοπο πολώνιο-210 (Po-210), το οποίο εκπέμπει την καρκινογόνο ακτινοβολία α.

Το Po-210 απορροφάται από τα φύλλα του καπνού, μέσω του ραδονίου που απαντά φυσικά στην ατμόσφαιρα και μέσω των φωσφορικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται από τους καπνοκαλλιεργητές. Η επικίνδυνη αυτή ουσία εισπνέεται τελικά από τους καπνιστές. Οι ερευνητές βρήκαν ότι το Po-210 μπορεί να προκαλέσει 120 με 138 επιπλέον θανάτους ανά 1.000 καπνιστές ανά 25 χρόνια. Παρά τις ενδείξεις καρκινογένεσης, οι καπνοβιομηχανίες δεν έχουν υιοθετήσει μεθόδους απομάκρυνσης του Po-210 από το καπνό.

Στην ΕΕ το κάπνισμα εκτιμάται ότι είναι η αιτία θανάτου περισσότερων από 650.000 ατόμων ετησίως, ενώ σύμφωνα με τον ΠΟΥ σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν εντός του 2011 από τη χρήση του καπνού. Ειδικοί (Zaga et al., 2011) ισχυρίζονται ότι το Po-210 συγκαταλέγεται στις κύριες αιτίες καρκίνου του πνεύμονα. Είναι σαφής η ανάγκη για ανάληψη δράσης. Η απομάκρυνση του Po-210 από τα προϊόντα καπνού πρέπει να συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αρσένης ρωτά την Επιτροπή:

1. Είναι σε γνώση της η συγκεκριμένη έρευνα;

2. Προτίθεται να υιοθετήσει κανονιστική ρύθμιση για την απομάκρυνση του Po-210 από τα προϊόντα καπνού στην προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας περί προϊόντων καπνού;

3. Σκοπεύει να συμπεριλάβει τη ρύθμιση των φύλλων του καπνού και των άλλων φυσικών ή μη μεταποιημένων μερών του φυτού του καπνού στην οδηγία περί προϊόντων καπνού;

4. Σκοπεύει να ζητήσει από τις καπνοβιομηχανίες να κοινοποιήσουν εάν τα προϊόντα τους περιέχουν το Po-210;

Πηγή: skai.gr