Διακόπτονται τα πολυτεκνικά επιδόματα στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα άνω των 55.000 ευρώ, όπως προβλέπεται με διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας,

για την ανασυγκρότηση του εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης.