«Τρελές» χαρακτηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις φήμες περί διάλυσης της ευρωζώνης, ενώ καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να χαμηλώσουν τους τόνους της «κακοφωνίας»

που αποσταθεροποιεί τις διεθνείς χρηματαγορές και απειλεί να οδηγήσει την ΕΕ ξανά σε ύφεση. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ΕΕ πρέπει να θέσει το ταχύτερο σε εφαρμογή τις αποφάσεις της για την παροχή δανείων

μέσω του μηχανισμού αποκατάστασης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας για τις χώρες που αντιμετωπίζουν κρίσεις χρεών, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων.

Όπως αναφέρει το Ταμείο στην ανακοίνωση που συνόδευσε την δημοσιοποίηση της έκθεσης Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική (World Economic Outlook), η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια εάν οι οικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω.

Το ΔΝΤ επανέλαβε την έκκλησή του να σταθεροποιηθεί το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα με νέες εισροές κεφαλαίων -αρχικά από τον ιδιωτικό τομέα και κατόπιν με κυβερνητικές αποφάσεις εάν είναι αναγκαίο- ώστε να προστατευθούν οι τράπεζες από τον κίνδυνο απώλειας της εμπιστοσύνης λόγω των μεγάλων επενδύσεών τους σε κρατικά χρέη χωρών-μελών της ευρωζώνης.

Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη προβλέπεται ότι συνολικά θα ανέλθει σε 1,1% το 2012, σύμφωνα με το ΔΝΤ, το οποίο εκτιμά ότι υπάρχουν κίνδυνοι και ενδεχόμενα σφάλματα πολιτικής ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα στην ΕΕ.

Σημειώνει πάντως ότι η έκδοση ευρωομολόγων δεν θα έλυνε άμεσα την κατάσταση εάν προηγουμένως δεν έχουν δημιουργηθεί ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Πηγή: skai.gr