Προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 525 εκπαιδευτικοί του κλάδου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ) Καλλιτεχνικών, 365 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ Μουσικής,

396 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ Θεατρικών Σπουδών και 43 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ-Δραματικής Τέχνης, με απόφαση της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2011-12.

Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν αποκλειστικά στα δημοτικά σχολεία, με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και θα τους ανατεθούν 24 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν με απόφαση των διευθυντών των διευθύνσεων που προσλαμβάνονται σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για το οποίο προσλαμβάνονται, συγκεκριμένα 2011-12.

Πηγή: skai.gr