Το 2011 υπήρξε περαιτέρω μείωση του προσωπικού στο δημόσιο κατά 90.000 εργαζόμενους, δήλωσε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Άγγελος Τόλκας.

Πρόσθεσε ότι από τότε που ανέλαβε την διακυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, οι δημόσιοι υπάλληλοι μειώθηκαν περίπου κατά 200.000.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για μισθούς, είπε ότι από το 2009 μειώθηκαν συνολικά κατά 15,5%.