Άγρια φοροεπιδρομή σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων αποτελεί το ειδικό τέλος που αποφάσισε να επιβάλλει η κυβέρνηση για να κλείσει

την «τρύπα» του προϋπολογισμού και να εξευμενίσει την τρόικα.  Σύμφωνα με τις τελικές διευκρινίσεις που έδωσε τη δημοσιοτήτα πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών

η επιβάρυνση που θα επιφέρει στους ιδιοκτήτες η νέα έκτακτη εισφορά κυμαίνεται από 3 ευρώ για τις περιοχές με τιμή ζώνης έως 500 ευρώ και κλιμακώνεται έως τα 16 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τιμές ζώνης από 5.000 ευρώ και πάνω.

Η επιβάρυνση αυτή όμως είναι ουσιαστικά έως και κατά 25% υψηλότερη καθώς για τα ακίνητα παλαιότητας έως και 25 ετών θα επιβάλλεται συντελεστής προσαύξησης έως και 1,25.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης ακινήτου στην χαμηλότερη τιμή ζώνης θα πληρώσει 3,75 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο εφόσον το ακίνητό του είναι νεόδμητο. Η επιβάρυνση ανά τετραγωνικό μέτρο φθάνει έως και τα 20 ευρώ για μία νεόδμητη κατοικία στην υψηλότερη τιμή ζώνης.

Για τα ακίνητα που είναι 26 ετών ή παλαιότερα ισχύουν οι τιμές ζώνης χωρίς τον συντελεστή προσαύξησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη Κυριακή, στις αρχικές εξαγγελίες που έγιναν από τον υπουργό Οικονομικών, η κλίμακα για το ειδικό τέλος ακινήτων κυμαινόταν από 0,5 έως 10 ευρώ.

Το χαμηλό κλιμάκιο των 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο θα επιβληθεί μόνο στους ανέργους και σε άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, τις οποίες τελικά η κυβέρνηση δεν εξαιρεί από το χαράτσι. Στα αξιοσημείωτα της ρύθμισης για το ειδικό τέλος ακινήτων είναι το γεγονός ότι από την υποχρέωση καταβολής του εξαιρούνται τα ακίνητα της Εκκλησίας.

Η επίμαχη τροπολογία θα κατατεθεί το πρωί της Πέμπτης στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

• Επιβάλλεται ειδικό τέλος διάμεσου ύψους 4 ευρώ ανά τ.μ. στις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση επιβολής του Τ.Α.Π. του άρθρου 24 του ν.2130/1993.

• Το τέλος αυτό θα εισπραχθεί μέσω των επόμενων λογαριασμών της ΔΕΗ προκειμένου να επιτευχθεί άμεση εισπραξιμότητα και η υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του 2011.

• Αφορά 5,079 εκατομμύρια οικιακές και εμπορικές παροχές που αφορούν δομημένες επιφάνειες συνολικού εμβαδού 562 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, 560 δισ. ευρώ και εμπορικής αξίας 1 τρισ. ευρώ κατά τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

• Το επιβαλλόμενο, συνεπώς, τέλος αντιστοιχεί σε 2‰ (δύο τοις χιλίοις) της πραγματικής αξίας των ακινήτων, επιβάρυνση απολύτως ανεκτή και αναλογική σε σχέση με την πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας την οποία σκοπεί να διασφαλίσει. Για την αναλογικότητα του μέτρου, τα νεόδμητα κτίρια επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα και σε βάθος 25ετίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 64% των κατοικιών στην Ελλάδα έχει ηλικία μεγαλύτερη από 25 έτη και μόνο 2% έχουν δομηθεί κατά την τελευταία πενταετία.

Συντελεστής ειδικού τέλους (ευρώ/τ.μ.) Τιμή ζώνης
0,5 ευρώ για ευπαθείς ομάδες
3 έως 500 ευρώ
4 501-1.000
5 1.001-1.500
6 1.501- 2.000
8 2.001-2.500
10 2.501- 3.000
12 3.001-4.000
14 4.001-5.000
16 5.001 και άνω
Παλαιότητα Συντελεστής
έως 26 έτη 1
25 – 20 έτη 1,05
19 – 15 έτη 1,1
14 – 10 έτη 1,15
9 – 5 έτη 1,2
4 – 0 έτη 1,25

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο φόρο

1. Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

2. Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, επιδοτούμενους ανέργους και ανάπηρους;

Φυσικά. Είναι προφανές ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το τέλος να είναι απολύτως αναλογικό. Ειδικότερα, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.), εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.

3. Πως υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος;

Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:

4. Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;

Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο.

5. Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται το τέλος;

Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α.

6. Πως γίνεται ο υπολογισμός του τέλους;

Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.

7. Πως εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους;

Το θέμα της εισπραξιμότητας του τέλους κατέστησε επιβεβλημένη την ανάγκη επιβολής του με βάση τα δεδομένα των μηχανογραφικών καταστάσεων της ΔΕΗ.

8. Πως καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;

Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
– για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,
– για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.

9. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί το τέλος;

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.

Διαβάστε αναλυτικά σε PDF τις διευκρίνισεις του υπουργείου Οικονομικών και τις εξαιρέσεις από την έκτακτη εισφορά στα ακίνητα

Πηγή: real.gr