Στα 693.329 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Αύγουστο.

Από αυτά 282.935 είναι άνδρες (ποσοστό 40,81%) και 410.394 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,19%).

Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά -0,90%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, για τον Αύγουστο, τα βασικά χαρακτηριστικά, που προκύπτουν, είναι η μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 0,90%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παράλληλα με τη μείωση των καταγγελιών και λήξεων συμβάσεων εργασίας κατά 8,51% και των αναγγελιών πρόσληψης κατά 4,21%, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010.

Πιο συγκεκριμένα, στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 62,63% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 28,23% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,14%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 45,28% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως 3η Γυμνασίου αναλογεί το 34,61%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 18,92% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,20%.

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 93,42% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,35% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,23%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 212.297 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 6.763 άτομα, ποσοστό 3,29%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 83,84% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 5,72% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, το 5,39% είναι οικοδόμοι επιδοτούμενοι, το 3,17% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, και το 1,45% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 50.443, μειωμένες κατά -38,31%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (81.773) και κατά -4,21%, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (52.660).

Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 17.276, μειωμένες κατά -27,98%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -5,21%, σε σχέση με τον Αύγουστο 2010, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 18.779, μειωμένες κατά -40,44%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -11,36%, σε σχέση με τον Αύγουστο 2010 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.564, μειωμένες κατά -11,55%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -11,10%, σε σχέση με τον Αύγουστο 2010.

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 36.055, το 52,08% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας, λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -35,06% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (55.520) και μειωμένο κατά -8,51%, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (39.410).

Πηγή: Real.gr