Με 35 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, στο δημαρχείο της Βέροιας.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:   ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 259/2011 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Βέροιας.      
ΘΕΜΑ    2ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Βέροιας.     
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη μελετών, τεχνικών δελτίων, υποβολής οριστικών πράξεων στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για τον περιορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων των σχολικών κτηρίων και την ενθάρρυνση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ορισμός υπευθύνου.      
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος παραχώρησης στον Δήμο οικοπέδου στην Τ.Κ. Βεργίνας για την κατασκευή πολυϊατρείου.      
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 30/2011 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.      
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 111/2011 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής.      
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος Δήμου, έτους 2011.      
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων.      
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στις δράσεις και εκδηλώσεις στο πλαίσιο της έκθεσης «Στο βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Η Αρχαία Μακεδονία» στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.      
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη σύναψης Συμφώνου Φιλίας & Συνεργασίας με το Δήμο Λακτάσι Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για κοινές δράσεις καταρχήν στο χώρο της Παιδείας, μετάκλησης αντιπροσωπείας του στη Βέροια και ψήφιση πίστωσης.      
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Δήμο Ούζιτσε Σερβίας.  ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη μετάβασης δημ. συμβούλου στην Αθήνα στην Ιδρυτική 1η Γενική Συνέλευση του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας.      
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στη συνάντηση εργασίας στη Μπαγιόν (Bayonne) Γαλλίας στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT II-LINKS.      
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στις δράσεις «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησής της σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.      
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου Απελευθέρωσης της Βέροιας και κάλυψης των σχετικών δαπανών.      
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και μετάβασής τους στην Αθήνα.      
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με την Εταιρεία Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας.      
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη εξόδων μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην Κρακοβία Πολωνίας & ψήφιση πίστωσης.      
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη εξόδων μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Μαγδεμβούργο & ψήφιση πίστωσης.      
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης & εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.     ΘΕΜΑ    21ο :    Καθορισμός θέσης τοποθέτησης περιπτέρου του Α. Αμανατίδη.      
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής (τέλος & πρόστιμο 2%) της Π. Χατζηγεωργίου.       
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής (τέλος & πρόστιμο 2%) του Η. Κυριαζάκη.      
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής (τέλος & πρόστιμο 2%) της Ε. Μαραντίδου.      
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής (τέλος & πρόστιμο 2%) του Γ. Κοκκινίδη.      
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής (τέλος & πρόστιμο 2%) του Δ. Τσαπρατζή.      
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής (τέλος & πρόστιμο 2%) του Χ. Τζιμογιάννη.      
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη επιστροφής χρημάτων στην Α. Οργαντζόγλου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.      
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη απόφασης του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής» για τροποποίηση του προϋπολογισμού του, έτους 2011.      
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη απόφασης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Θ. Ζωγιοπούλου, για τροποποίηση του προϋπολογισμού του, έτους 2011.      
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη & παραλαβή Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) του έργου «Μελέτη αποχέτευσης Δ.Δ. Νέας Λυκογιάννης, προσαγωγός προς συλλεκτήριο αγωγό ΔΕΥΑΒ».      
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απρόβλεπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».      
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Ριζωμάτων».      
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αποκατάστασης ύδρευσης στο Τ.Δ. Κ. Βερμίου».      
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη επιστροφής πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών εισόδου από οδό Πιερίων συμβολής Μανδηλαρά έως συμβολή οδού Κουντουριώτη».   

Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα