Παρατείνεται έως τις 6 Οκτωβρίου η προθεσμία για την καταβολή των έκτακτων εισφορών και τους τέλους επιτηδεύματος.