Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί ένα μήνυμα στο News Feed του Facebook, το οποίο ενημερώνει τους χρήστες ότι η υπηρεσία γίνεται συνδρμητική και θα πρέπει να πληρώνουν ένα μηνιαίο ποσό

για να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση. Φυσικά, πρόκειται για μια ψευδή φήμη. Το μήνυμα κυκλοφορεί από account σε account, καθώς χιλιάδες αφελείς χρήστες έχουν πειστεί ότι η υπηρεσία θα τους ζητήσει λεφτά.

Μπορεί να έχουν καλή πρόθεση όσοι ενημερώνουν τους φίλους τους για τη “συνδρομή”, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν μηνύματα αυτού του τύπου.

Περισσότερα διαβάστε εδώ