Οι ίδιοι οι φορολογούμενοι θα ενημερώνουν το υπουργείο Οικονομικών μέσω γραπτού μηνύματος ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων.

Μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι και ανάπηροι θα πρέπει να αποστείλουν έως τις 2 Οκτωβρίου SMS στον αριθμό 54160 αναγράφοντας τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και τον αριθμό παροχής ρεύματος.

Εν τω μεταξύ  παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων ετών, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, έδωσε το υπουργείο οικονομικών.