Στην υλοποίηση ενός νέου γεωτρητικού επενδυτικού προγράμματος στην περιοχή του Πρίνου, επιδιώκει να προχωρήσει η «Energean Oil & Gas» (πρώην Ενεργειακή Αιγαίου),

ενώ η ημερήσια παραγωγή της κυμαίνεται στα επίπεδα περίπου των 2.000 βαρελιών ημερησίως.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία ολοκληρώνει τη μελέτη βιωσιμότητας που εκτελεί μαζί με την ιταλική Edison και αφορά στο project δημιουργίας υποθαλάσσιας αποθήκης φυσικού αερίου στον κόλπο της Καβάλας, κόστους 400 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η «Energean Oil & Gas» αναμένει από το ΥΠΕΚΑ τη χορήγηση των πρωτογενών σεισμικών δεδομένων της περιοχής εκμετάλλευσης του Πρίνου, για να καθορίσει τους νέους γεωτρητικούς στόχους της. Ανάλογα με τα αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα αποφασίσει νέα επένδυση στην περιοχή, όπου ήδη έχει επενδύσει 120 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην υπόγεια αποθήκη, η ΡΑΕ, στην οποία η «Energean» κατέθεσε αίτηση χορήγησης άδειας ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου (ΑΣΦΑ) για τη μετατροπή του υποθαλασσίου κοιτάσματος της νότιας Καβάλας σε υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου, αναμένει ουσιαστικά σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΥΠΕΚΑ – Υπουργείου Οικονομικών.

Η «Energean» διαθέτει αποκλειστικά συμβατικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος φυσικού αερίου της νότιας Καβάλας μέχρι το 2014 και μπορεί να ανανεώσει για άλλα 5 χρόνια τις άδειες εκμετάλλευσης, εφόσον υφίσταται παραγωγή. Σε κάθε περίπτωση μπορεί αντλήσει τα εναπομείναντα 150 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου της νότιας Καβάλας, αξιοποιώντας τα για ίδιες ανάγκες και αντικαθιστώντας τις αντίστοιχες ποσότητες που προμηθεύεται από τη ΔΕΠΑ.

Η εταιρεία για τη χρηματοδότηση της επένδυσης των 400 εκατ. ευρώ έχει έλθει σε επαφή με ξένες τράπεζες, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Πηγή: energypress.gr/imerisia.gr