Στον διαδικτυακό τόπο του Al jazeera υπάρχει ένα video το οποίο παρουσιάζει ο Gerald Tan για το Ελληνικό χρέος! Δείτε το video που ακολουθεί