Στην τελική ευθεία για την κατάρτιση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, του «εργαλείου» δηλαδή για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά,

βρίσκεται η ΡΑΕ. Οι βασικές αρχές του Κώδικα παρουσιάστηκαν «σε πρώτη ανάγνωση» στην τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας της Αρχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας θα ψηφιστεί ο Κώδικας, ο οποίος στη συνέχεια θα αναρτηθεί για διαβούλευση μικρής διάρκειας ώστε στη συνέχεια και έως το Δεκέμβριο να έχει γίνει «νομικό κείμενο».

Ο Κώδικας Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ.

Η υπόθεση αυτή «σέρνεται» εδώ και έξι περίπου χρόνια και έχει δημιουργήσει νομική αντιδικία της ΔΕΗ με τους ιδιώτες προμηθευτές ρεύματος, οι οποίοι μάλιστα κάποια περίοδο είχαν αρνηθεί να πληρώνουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την κάλυψη του υπερβολικού κόστους παραγωγής ρεύματος στα νησιά αφού δεν μπορούσαν να πουλήσουν εκεί ρεύμα. Το άνοιγμα της αγοράς στα νησιά αποτελεί επίσης κοινοτική υποχρέωση, αλλά και δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο του μνημονίου.

Με τον Κώδικα, επειδή δεν υπάρχει Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός, δημιουργείται μια ιδιότυπη τέτοια αγορά με αποκλειστικό διαχειριστή του συστήματος τη ΔΕΗ. Η εφαρμογή του Κώδικα, θα επιτρέψει τη δραστηριοποίηση και άλλων συμβατικών παραγωγών (και όχι μόνο παραγωγών ΑΠΕ, που και σήμερα επιτρέπεται) καθώς και ανεξάρτητων προμηθευτών στα νησιά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον Κώδικα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή Μη Διασυνδεμένων Νησιών (η ΔΕΥΗ εν προκειμένω), στην ανάπτυξη και διαχείριση των Σταθμών Παραγωγής στα νησιά, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των Παραγωγών και των Προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στα νησιά, καθώς και στην οικονομική εκκαθάριση της αγοράς.

Όσον αφορά στη λειτουργία της αγοράς, ακολουθείται η διαδικασία εφαρμογής του ΗΕΠ και του Προγράμματος Κατανομής των Μονάδων σε κάθε νησί, με σκοπό την αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων και την υλοποίηση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και Παραγωγών ΑΠΕ.

Επίσης, στο Σχέδιο του Κώδικα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο ένταξης των Μονάδων ΑΠΕ και ειδικότερα των Μονάδων Υβριδικών Σταθμών με αντλησιοταμίευση.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι με βάση τα όσα προβλέπει ο ενεργειακός νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, τη δυνατότητα να «στήνουν» σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού σε μη διασυνδεδεμένα νησιά θα έχουν πλέον και οι ιδιώτες ανεξάρτητοι παραγωγοί.

Πηγή: energypress.gr