“Περαίωση ή έλεγχος” λέει η Εφορία σε πάνω από 500.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν “γυρίσει την πλάτη” στην περαίωση και σε όσους είχαν εξαιρεθεί αρχικά από τη ρύθμιση,

όπως επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 20 και έως 40 εκατ. ευρώ και ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν προθεσμία 5 ημερών από τη στιγμή που θα κληθούν από την εφορία, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν την περαίωση ή θα ελεγχθούν.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε στα Ελεγκτικά Κέντρα και στις Εφορίες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου:

1 Οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν θα επιλεγούν με την εξής σειρά: Επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που εξαιρέθηκαν από την προηγούμενη ρύθμιση περί αυτόματης περαίωσης των χρήσεων 2000-2009, επειδή είχαν ακίνητη περιουσία αξίας πάνω από 400.000 ευρώ.Επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 20 έως 40 εκατ. ευρώ που είχαν εξαιρεθεί από την αρχική ρύθμιση.Επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που από λάθος (των τραπεζών κλπ.) περαίωσαν λιγότερες χρήσεις από όσες ήθελαν.

Λοιπές περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν εντάχθηκαν στην αρχική ρύθμιση της αυτόματης περαίωσης.

2 Στη συνέχεια Ελεγκτικά Κέντρα και Εφορίες θα εκδώσουν εντολές για έλεγχο των χρήσεων που έληξαν μέχρι τις 31.12.2009. Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής:

• Θα καλεί τηλεφωνικά τον επιτηδευματία στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο.

• Θα επιδίδει στον επιτηδευματία επί αποδείξει το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης, θα κάνει έναρξη ελέγχου (θα θεωρεί τα βιβλία) και θα τους δίδει προθεσμία 5 ημερών για την αποδοχή της πληρωμής των πρόσθετων φόρων που αναγράφει το εκκαθαριστικό.

Εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα εντός της προθεσμίας των 5 ημερών ο έλεγχος θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε. Εάν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, τότε θα συνεχίζεται ο έλεγχος.

3 Εντολή τακτικού ελέγχου θα εκδίδεται και για τις υποθέσεις που έγινε αποδεκτό το εκκαθαριστικό σημείωμα, αλλά δεν επήλθε περαίωση λόγω μη εξόφλησης της συνολικής οφειλής που προέκυψε και έχουν καταστεί ελεγκτέες λόγω μη καταβολής τουλάχιστον δύο ληξιπρόθεσμων δόσεων. Οι ελεγκτές θα ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για τις ως άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να τακτοποιηθούν αυτές εντός προθεσμίας 5 ημερών.

4 Σε κάθε περίπτωση ο φόρος περαίωσης που θα βεβαιωθεί και πρέπει να καταβληθεί για κάθε χρήση δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερος από:

• 300 ευρώ, για κάθε επιτηδευματία που δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία α’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

• 500 ευρώ για κάθε επιτηδευματία που τήρησε βιβλία β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ειδικά για ελεύθερο επαγγελματία με βιβλία β’ κατηγορίας το ελάχιστο ποσό ορίζεται στα 700 ευρώ.

• 700 ευρώ, για κάθε επιτηδευματία που τήρησε βιβλία γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ειδικά για ελεύθερο επαγγελματία με βιβλία γ’ κατηγορίας το ελάχιστο ποσό ορίζεται σε 1.000 ευρώ.

Πηγή: real.gr