«Πράσινο φως» για την πλήρη απελευθέρωση των λεγόμενων «κλειστών» επαγγελμάτων έδωσε και τυπικά το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τη δημοσιοποίηση αποφάσεων που είχαν ληφθεί στις αρχές του περασμένου Ιουνίου.

Το ανώτατο δικαστήριο είχε κρίνει, τότε, πως οι περιορισμοί που τίθενται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων ενός κλάδου, με την αποτροπή εισόδου νέων επαγγελματιών,

παραβιάζουν τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας.

Το ΣτΕ, ανατρέποντας αντίθετες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, έκρινε ότι δεν μπορεί να αποτελούν λόγο δημοσίου συμφέροντος, που δικαιολογεί περιορισμούς, το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει αθρόα είσοδος νέων επαγγελματιών σε έναν κλάδο, ο κίνδυνος μείωσης του κύκλου εργασιών, η ανάγκη προστασίας στενών επαγγελματικών και μάλιστα οικονομικών συμφερόντων, αλλά ούτε η ανάγκη διασφάλισης της εργασιακής ειρήνης.

Η απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη εφαρμογή του νόμου για το άνοιγμα των επαγγελμάτων που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 Ιουλίου.

Πηγή: hbnews.gr