Στο ποσό των 2.275,33 ευρώ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο του 2011 το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού, σε σχέση με τον Ιούλιο 2010 που κόστιζε 2.222,04 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) η αύξηση άγγιξε το 2,4% και υπολογίζεται στα 53,28 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε ο τομέας της στέγασης (αύξηση 8%), ενώ σημαντική αύξηση 4% παρατηρήθηκε στο καλάθι αυτού του μήνα στα τρόφιμα. Αντίστοιχη αύξηση 4% σημείωσε και ο τομέας των μεταφορών.

Ειδικότερα:

• Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: αύξηση 4%

• Αλκοολούχα ποτά και καπνός: αύξηση 1%

• Ένδυση και υπόδηση: αύξηση 4%

• Στέγαση: αύξηση 8%

• Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού: αύξηση 1%

• Υγεία: αύξηση 0%

• Μεταφορές: αύξηση 4%

• Επικοινωνίες: αύξηση 1%

• Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες: αύξηση 0%

• Εκπαίδευση: αύξηση 0%

• Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια: αύξηση 1%

• ‘Αλλα αγαθά και υπηρεσίες – αύξηση 3%

Πηγή: skai.gr