Παράνομες είναι τόσο οι ενισχύσεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) όσο και κρατήσεις στους μισθούς

των ταχυδρομικών υπαλλήλων από τη συνδικαλιστική τους ένωση. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της σχετικής έκθεσης του γενικού επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή.

Η έκθεση παραδόθηκε την Τρίτη στον υπουργό Υποδομών, Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος διέταξε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες, ενώ έδωσε εντολή να αποκατασταθεί η νομιμότητα στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Στο πόρισμά του, ο κ. Ρακιντζής σημειώνει ότι τα ΕΛΤΑ έχουν ενισχύσει την ΠΟΣΤ με 4,2 εκατ. ευρώ από το 1999 έως το 2010, τόσο στο πλαίσιο της εκάστοτε συλλογικής σύμβασης εργασίας όσο και με αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνοντος συμβούλου. Στα εν λόγω χρήματα περιλαμβάνονται δαπάνες για μισθώματα και κοινόχρηστα των γραφείων της ΠΟΣΤ, αλλά και οι αποδοχές δύο υπαλλήλων που έχουν αποσπαστεί εκεί.

Κατά την άποψη του κ. Ρακιντζή, οι πάσης φύσεως ενισχύσεις – επιχορηγήσεις της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΟΣΤ από τα ΕΛ.ΤΑ «προσκρούουν ευθέως στον Ν 1264/1982, που απαγορεύει την ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες, επιτρέπει δε, κατ΄ εξαίρεση παροχές μόνο σε πρωτοβάθμια σωματεία και για κοινωφελείς σκοπούς».

Στην έρευνά του κ. Ρακιντζή εκτιμάται ότι οι πρόνοιες της σύμβασης εργασίας καθίστανται «άκυρες και μη εφαρμοστέες» και ότι «οι σχετικές Αποφάσεις των Οργάνων της Διοίκησης των ΕΛΤΑ είναι παράνομες». «Άλλωστε, σχεδόν όλες οι συνδικαλιστικές ανάγκες της ΠΟΣΤ, οι οποίες ενισχύονται από τα ΕΛΤΑ, έχουν ήδη εξασφαλίσει θεσμική χρηματοδότηση από πόρους της Εργατικής Εστίας», σημειώνεται.

«Σοβαρή επιφύλαξη εκφράζεται για την νομιμότητα πληρωμής από τα ΕΛΤΑ των μισθωμάτων των γραφείων που έχουν παραχωρηθεί στην ΠΟΣΤ, καθόσον η σχετική πρόβλεψη του νόμου για παραχώρηση γραφείων από τον εργοδότη εκτιμούμε ότι αφορά σε πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ η κάλυψη των εν λόγω δαπανών για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχει θεσμοθετηθεί να χρηματοδοτείται από πόρους της Εργατικής Εστίας (από μέρος των εισφορών των εργαζομένων σε αυτήν)» αναφέρεται στα συμπεράσματα του πορίσματος.

Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι «δεν είναι νόμιμη η διάθεση από τα ΕΛΤΑ δύο υπαλλήλων στα γραφεία της ΠΟΣΤ, καθώς και η πληρωμή από την Εταιρεία των κοινοχρήστων δαπανών και των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω γραφείων, καθόσον αυτές θεωρούνται έμμεσες ενισχύσεις».

«Διαπιστώθηκε ότι τα ΕΛΤΑ δεν προβαίνουν σε οιονδήποτε έλεγχο των δαπανών που καλύπτουν (με εξαίρεση το κονδύλιο του ενοικίου και των κοινοχρήστων των γραφείων της ΠΟΣΤ). Η επιλογή των προμηθευτών και η διενέργεια των σχετικών προμηθειών διενεργείται από την ΠΟΣΤ, η οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών πόρων» τονίζεται στο πόρισμα.

Ο κ. Ρακιντζής αναφέρει ότι τα ΕΛΤΑ παρακρατούν από τη μισθοδοσία των εργαζομένων μηνιαίες συνδρομές υπέρ της ΠΟΣΤ, οι οποίες ανήλθαν την περίοδο 1999 – 2010 σε 11,7 εκατ. ευρώ. Από το συνδυασμό των σχετικών νόμων «συνάγεται ότι η παρακράτηση από τον μισθό των εργαζομένων των ΕΛΤΑ οιωνδήποτε συνδικαλιστικών εισφορών υπέρ της (δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης) ΠΟΣΤ και η απόδοσή τους απευθείας σε αυτήν είναι αντισυνταγματική, παράνομη και καταχρηστική».

Επίσης, ο κ. αρεοπαγίτης επί τιμή χαρακτηρίζει παράνομη τη συμμετοχή της ΠΟΣΤ στο εταιρικό σχήμα των θυγατρικών των ΕΛΤΑ, ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ και ΚΕΚ – ΕΛΤΑ, διότι «ο νόμος απαγορεύει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα».

«Τα ΕΛΤΑ αποτελούν μεν Ανώνυμη Εταιρεία, υπαγόμενη στις διατάξεις του Ν 2190/1920, διατηρούν, ωστόσο, δημόσιο χαρακτήρα, καθόσον κύριος μέτοχός τους είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την τήρηση κανόνων δεοντολογίας και των γενικών αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υπευθυνότητας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων» καταλήγει ο κ. Ρακιντζής.

Πηγή: hbnews.gr