Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν και το δεύτερο τρίμηνο του έτους οι τιμές των ακινήτων, σύμφωνα με τους δείκτες που καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος με στοιχεία που συλλέγει από τις τράπεζες.

Κατά μέσο όρο οι τιμές στην αγορά των ακινήτων, παλαιών και νέων, εμφάνισαν μείωση κατά 4,5%.Η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές παρατηρείται στα παλαιότερα διαμερίσματα. Ειδικότερα,

η μείωση των τιμών έφθασε το 5,5% για «παλαιά» διαμερίσματα (ηλικίας άνω των 5 ετών: -5,5%) το β΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.Πιο συγκρατημένη ήταν η πτώση των τιμών σε νεόδμητα διαμερίσματα έως 5 ετών, με τη μείωση να περιορίζεται στο 3%.

Η τάση αυτή ξεκίνησε και το 2010 ως σύνολο, καθώς, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τις δύο προηγούμενες κατηγορίες διαμερισμάτων ήταν 5,0% και 4,2% αντίστοιχα ενώ κατά μέσο όρο οι τιμές υποχώρησαν πέρυσι κατά 4,7%.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2011 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο πέρυσι κατά 6,7% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 3,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 1,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία για το σύνολο του 2010, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2009 ήταν 3,2%, 7,4%, 5,3% και 5,8% αντίστοιχα.

Μείωση παρουσίασαν και οι συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος, οι οποίες υποχώρησαν στις 11,4 χιλιάδες, έναντι 12,4 χιλιάδων το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2010, οι συναλλαγές – το αντίστοιχο διάστημα φέτος – ήταν μειωμένες κατά 39,1%.

Με βάση τον όγκο των ακινήτων (σύμφωνα με το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) προκύπτει μείωση στο δεύτερο τρίμηνο του 2011 κατά 36,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι συναλλαγές, εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, ήταν το β΄ τρίμηνο του 2011 μειωμένη κατά 34,6% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2010.

Πηγή: skai.gr