3. Λιγότερες αποτυχημένες κλήσεις

”Λιγότερες

Η ΑΤ&Τ (τηλεπικοινωνιακή εταιρεία) είναι μία εταιρεία που αντιμετώπιζε προβλήματα με τις υπηρεσίες που παρείχε το iPhone σε μεγάλες πόλεις όπως το San francisco και η New York. Υπήρχαν αμφιβολίες για το αν το πρόβλημα ήταν στην ΑΤ&Τ ή στην Apple. H Verizon δείχνει προς το παρόν να χειρίζεται τους χρήστες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες σχετικές με το iPhone,  αποσυμπιέζοντας τον φόρτο εργασίας στην ΑΤ&Τ.

Η ενσωμάτωση των πελατών ΑΤ&Τ – Verizon θα έλυνε τα όποια προβλήματα και ίσως βελτίωνε και τις παροχές υπηρεσίας των χρηστών.

Πιθανότητες ενσωμάτωσης: 45%