5. Υποστήριξη CDMA και GSM

”CDMA

Στο iPhone 4 αν και η τεχνολογία υπήρχε , οι κατασκευαστές δεν ενεργοποίησαν την λειτουργία GSM. Στην έκδοση 5 του iPhone υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο, η ύπαρξη δηλαδή υποστήριξης GSM & CDMA δικτύων θα είναι ενεργή. Αυτό θα καταστήσει το τηλέφωνο ως μία συσκευή παγκοσμίου εμβέλειας, καθώς θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χρήστες από όλο το κόσμο που ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα (GSM ή CDMA).

Πιθανότητες ενσωμάτωσης: 70%

Φωτογραφία: iFixit.com