Επιστήμονες του εργαστηρίου Ρομποτικής και Έξυπνων Συστημάτων του Πανεπιστημίου της Γεωργίας, στην Αμερική, διασκεδάζοντας ανέδειξαν τις «ικανότητες» των ρομπότ Khepera και ενός quadrotor( ελικοφόρο με 4 έλικες).

Τα Khepera, πρόκειται για μικροσκοπικά ρομπότ τα οποία χειρίζεται ένα κεντρικό «νευρικό» δίκτυο, το οποίο «μεταλλάσσεται» σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέγουν για αυτό ρομπότ με αισθητήρες.

Σε μίμηση της φυσική επιλογής, τα ρομπότ που κατέχουν ιδιαίτερα καλές ικανότητες μετακίνησης, μπορούν να επικοινωνούν και συλλέγουν για το κεντρικό δίκτυο πληροφορίες, τις οποίες με τη σειρά του αναμεταδίδει σε όλες τις μονάδες.

Στο συγκεκριμένο διασκεδαστικό πείραμα, ο Ted Macdonald και οι συνεργάτες του, έμαθαν τα ρομπότ να συνεργάζονται για να σχηματίζουν μία πλατφόρμα προσγείωσης για το quadrotor.

Στο βίντεο που ακολουθεί τα ρομπότ Khepera, έχουν προγραμματιστεί να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο ρομπότ-οδηγό και να συγκεντρώνονται σε διάφορους σχηματισμούς. Αξίζει να σημειώσουμε πως τα ρομπότ σε αυτό το πείραμα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, όμως όπως αναφέρει και ο Macdonald, χρειάζονται να γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία των ρομπότ-συνεργατών τους.

Στην περίπτωση που θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό μονάδων θα απαιτείτο ισχυρή υπολογιστική δύναμη, που προς τον παρόν δεν υπάρχει η τεχνολογία να το υποστηρίξει.

Η χρήση σμηνών από διάφορα μικρορομπότ σε διάφορες επιχειρήσεις από οικιακές, βιομηχανικές, μέχρι και στρατιωτικές είναι σίγουρο πως δεν θα αργήσει να γίνει πραγματικότητα.

http://www.youtube.com/watch?v=zbIs7hS-OMs]