Κατά 600.000.000 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου έως το τέλος του 2011, μόνο

από την είσπραξη του παραβόλου για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων, σύμφωνα με

την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, το οποίο κατατέθηκε απόψε στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ», εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, την προσεχή εβδομάδα.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου γίνεται επίσης λόγος για αύξηση εσόδων και από τον επανακαθορισμό του ύψους των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, χωρίς όμως να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό. Ποσοστό από τα έσοδα αυτά, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, θα αποδοθεί στο Πράσινο Ταμείο. Στο ταμείο αυτό θα αποδοθούν επίσης και τα πρόστιμα που θα εισπραχθούν από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ειδικά για αυθαίρετα, το νομοσχέδιο χαράσσει κόκκινη γραμμή στην αυθαίρετη δόμηση, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμησή της στο μέλλον και να αποκατασταθεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στις υφιστάμενες πολεοδομικές παρεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2012 και εφεξής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεσθεί οποιαδήποτε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.

Πηγή: skai.gr