Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ και της ΔΕΣΜΗΕ η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) στο διασυνδεδεμένο σύστημα και τα νησιά έφτασε τα 1.922MW (μεγαβάτ). Τον Μάιο η προσθήκη ήταν της τάξης των 43,97MW.

Αναλυτικά προστέθηκαν

23MW από αιολικά πάρκα

15,78 Φωτοβολταϊκά πάρκα

2,3 MW Βιομάζας

2,89 MW Φωτοβολταικών σε νησιά

Μετά τις προσθήκες του Μαΐου λειτουργούσαν συνολικά

1,609,92MW στο διασυνδεδεμένο σύστημα και 312,05 στα νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Έτσι λοιπόν το 5,22%  της συνολική παραγωγής (μαζί με τις εισαγωγές) του διασυνδεδεμένου ρεύματος προέρχεται από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

και το 13,7% αντιστοιχεί στα νησιά

Το απόλυτο ποσό είναι το μεγαλύτερο που θα επιτευχθεί ιστορικά στην Ελλάδα. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το μισό από το προβλεπόμενο στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος 20-20-20.