Ο Ρώσος πρωθυπουργός λοιπόν υπέγραψε εντολή που επηρεάζει όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της χωράς, το να χρησιμοποιούν Ελεύθερο Λογισμικό. Κατά συνέπεια και σαν λειτουργικό σύστημα το Linux που είναι δωρεάν, ελεύθερο και αξιόπιστο. Μάλιστα η μετάβαση θα ολοκληρωθεί το 2015.

Το έγγραφο λέει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η Ρώσικη κυβέρνηση έτσι ώστε να αφήσει το εμπορικό λογισμικό (Windows) και να μεταβεί στο ελεύθερο λογισμικό.

Αξιοσημείωτο είναι να πούμε πως το 2008 η κυβέρνηση είχε δώσει εντολή στα σχολεία να χρησιμοποιούν μόνο ελεύθερο λογισμικό στους Η/Υ τους, και αν θέλουν εμπορικό λογισμικό να το αγοράζουν με δικά τους έξοδα. Η κίνηση αυτή είναι ίσως επαναστατική, γιατί δεν γνωρίζουμε αν αυτή η κίνηση έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν έγιναν για άλλους λόγους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι το ΕΛΛΑΚ έχει αναπτυχθεί σημαντικά τελευταία.

Επίσης αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η ιστοσελίδα primeminister.gr όπως και η σχετικές με αυτήν σελίδες χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό (wordpress) άρα το κόστος κατασκευής τους είναι μηδαμινό έως λίγες εκατοντάδες ευρώ και την ίδια στιγμή η ιστοσελίδα της βουλής όπως και άλλες στοίχισαν υπέρογκα ποσά.

Ελεύθερο λογισμικό υπάρχει σε όλες τις βασικές εφαρμογές όπως λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές γραφείου , προγράμματα συμπίεσης, αναπαραγωγής πολυμέσων κλπ.