Φανταστείτε ένα εικονικό δοκιμαστήριο ρούχων στο οποίο μπορείτε να δοκιμάζετε όσα ρούχα θέλετε… από το σπίτι σας…

Οι εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής ανέπτυξαν ένα σύστημα κατά το οποίο μπορεί ο καθένας έχοντας μία κάμερα (και μία αρκετά μεγάλη οθόνη) να δοκιμάζει ρούχα εικονικά και γιατί όχι να τα παραγγέλνει μέσω Ιντερνετ.

Δείτε παρακάτω ένα δείγμα της συγκεκριμένης υπηρεσίας που είναι πραγματικά εντυπωσιακή

http://www.youtube.com/watch?v=fhjuZMEJ4-U]