Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οδήγησαν τον Όμιλο Forthnet στην απόφαση να στείλει επιστολή στη Superleague.

Η δυσφήμιση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Superleague, η οποία έχει προκληθεί από τις τοποθετήσεις τόσο των εκπροσώπων του συνεταιρισμού της διοργανώτριας αρχής, όσο και των ανθρώπων της Πολιτείας , έχει ως άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του εμπορικού προϊόντος, την αποστροφή του καταναλωτικού κοινού προς τη διοργάνωση και τη συνολικότερη απαξίωση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Όμιλος Forthnet δεν μπορούσε να παραμείνει απλός θεατής, έχοντας πάντα ως γνώμονα το συμφέρον των συνδρομητών και των μετόχων της εταιρίας.

Τα κυριότερα σημεία της επιστολής του Ομίλου Forthnet στη Superleague είναι τα ακόλουθα:

“Η εν λόγω διερευνώμενη πολύ σοβαρή υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερα έντονη δυσφήμιση του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Super League, με άμεση συνέπεια τη σημαντική υποβάθμιση του εμπορικού προϊόντος, το οποίο ο όμιλος εταιρειών μας έχει αποκτήσει από το Συνεταιρισμό σας δια των από 11.10.2010 Συμβάσεων.

Η ισχυρή αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του πρωταθλήματος της Super League προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στα συμφέροντα του ομίλου μας και μας εκθέτει σε ανυπολόγιστους οικονομικούς κινδύνους, δεδομένου ότι η κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον της διοργάνωσης, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά τηλεοπτικά προϊόντα μας.

Τα ανωτέρω στοιχεία συνιστούν αυταπόδεικτη υποβάθμιση της αξίας του προϊόντος στο οποίο αποβλέπαμε κατά τη σύναψη όλων των μεταξύ του Συνεταιρισμού σας και του ομίλου εταιρειών μας Συμβάσεων και καθιστούν προφανές ότι το υπό τις τότε συνθήκες συμφωνηθέν αντάλλαγμα, δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματική αξία του προϊόντος.

Θεωρούμε αυτονόητη τη μείωση της καταβλητέας ετήσιας αμοιβής κατά τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τόσο για την τρέχουσα και μη λήξασα ακόμη αγωνιστική περίοδο 2010-2011 όσο και για τις υπόλοιπες αγωνιστικές περιόδους ισχύος όλων των μεταξύ των δύο οργανισμών μας συμβάσεων.”