Πτωτικά κινείτε αυτή την στιγμή το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο γενικός δείκτης στις 1227.29 μονάδες (-3.13%) με 9 ανοδικές, 114 πτωτικές και 24 αμετάβλητες.

Real Time XA