Κατά 3 βαθμίδες (CCC απο Β) uποβάθμισε η Standard & Poor’s την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας.

Μετά από αυτή την υποβάθμιση η Ελλάδα έγινε η χώρα με την χαμηλότερη βαθμολογία στον κόσμο στον κατάλογο της Standard & Poor’s τοποθετώντας την κάτω από τον Ισημερινό, τη Τζαμάικα, το Πακιστάν και τη Γρενάδα!!!!!