Σχεδόν αδύνατη θα καταστεί η μετανάστευση στην Αυστραλία για όσους δεν μιλούν την αγγλική γλώσσα σύμφωνα με νέα μέτρα που πρόκειται να λάβει το υπουργείο Μετανάστευσης της χώρας.

Από τα υπάρχοντα στοιχεία, προκύπτει πως λιγότερο από το 20% των ειδικευμένων μεταναστών που φτάνουν στην Αυστραλία, προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες όπως η Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Νότιος Αφρική και ο Καναδάς.

Η συντριπτική πλειονότητα των προσοντούχων μεταναστών που δέχεται η χώρα, προέρχεται από την Ασία, πολλοί από τους οποίους, όμως, δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα.

Το υπουργείο Μετανάστευσης, προσανατολίζεται να θεσπίσει ένα νέο γλωσσικό τεστ κι όσοι υποψήφιοι μετανάστες γνωρίζουν άπταιστα την αγγλική, θα λαμβάνουν έξτρα πόντους και θα τους είναι πιο εύκολο να πάρουν βίζα.