Έκτακτα μέτρα από την Ελληνική Αστυνομία ωστε να ανατρεψουν την πρόθεση των Αγανακτισμένων να εμποδίσουν την προσέλευση των πολιτικών στη Βουλή για την ψηφοφορία του Μεσοπρόθεσμου

Συγκεκριμένα, είναι κλειστή η Βασ. Σοφίας από την Βουλή μέχρι το Χίλτον στην άνοδο και στην κάθοδο, η άνοδος και η κάθοδος της Βασ. Κωνσταντίνου από το ύψος της Ριζάρη μέχρι το Hilton, η Βασ. Αμαλίας από τη Λεωφ. Συγγρού μέχρι το Σύνταγμα, η Ηρώδου Αττικού, η Αθ. Διάκου, η Ακαδημίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η Φιλελλήνων.