Αλλάζει το καθεστώς έκδοσης οικοδομικών αδειών με νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που προβλέπει μείωση του χρόνου έγκρισης και χορήγησής τους και απλοποίηση της διαδικασίας με αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Το νέο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατάργηση των πολεοδομιών και μεταφορά αρμοδιοτήτων τους στους μηχανικούς, σύσταση νέου σώματος ελεγκτών που θα κάνουν τουλάχιστον μία αυτοψία σε κάθε οικοδομή και δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για το σύνολο των κτιρίων της χώρας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα χορηγείται σε δύο μέρες η άδεια δόμησης για έναρξη εργασιών, με την προσκόμιση των υπολοίπων μελετών.

Παρουσιάζοντάς το ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι στόχος των αλλαγών «είναι η πάταξη της διαφθοράς, των καθυστερήσεων και της αδιαφάνειας στην έκδοση οικοδομικών αδειών».