Με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου παρουσίασε σχέδιο νόμου, με το ποίοι καταργούνται οι πολεοδομίες με τη σημερινή τους μορφή.

Προβλέπεται αλλαγή του τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των κατασκευών και διαχωρίζονται πλήρως οι διαδικασίες αδειοδότησης με αυτή του εποπτικού έργου.

Την ευθύνη θα την έχουν πλέον ιδιώτες μηχανικοί που θα συγκροτήσουν το σώμα ελεγκτών δόμησης.

Οι έλεγχοι πλέον θα εκτελούνται με αυτοψία σε τρία στάδια, κατά τη θεμελίωση, την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και την ολοκλήρωση της οικοδομής.

Κάθε στάδιο έλεγχου θα γίνεται υποχρεωτικά από διαφορετικό μηχανικό.