Οι φαρμακοποιοί του νομού Ημαθίας σε έκτακτη Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 28/03/11 αποφάσισαν να διακόψουν την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων από 1η Μαΐου προς τους ασφαλισμένους των παρακάτω ασφαλιστικών ταμείων:


ΟΠΑΔ (Δημόσιο)-TYΔΚΥ-ΕΤΑΑ [ΤΣΜΕΔΕ -ΤΣΑΥ-ΤΑΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ-]ΔΕΗ-ΝΑΤ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ. Η αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης θα σταματήσει μόλις οι παραπάνω οργανισμοί εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα